S-300  "Petrelek"    3 m  łódka ze sklejki
/dokumentacja/


15.04.2018  
    Niniejsza strona www  zawiera dokumentację projektu jachtu S-300 "Petrelek" na podstawie której można zbudować jacht  przestrzegając przepisy prawa autorskiego.  
  • Projekt jachtu S-300 "Petrelek" jest własnością konstruktora.
  • Prawo do powielania i rozpowszechniania dokumentacji inną drogą niż przez niniejszą stronę www  posiada tylko konstruktor. 
  • Dla wszystkich chcących budować dla siebie jeden jacht S-300 "Petrelek", dokumentacja jest bezpłatna i każdy dla siebie może ją wydrukować w potrzebnej ilości egzemplarzy.
  • Kluby  żeglarskie  i  stowarzyszenia  mogą  na podstawie niniejszej dokumentacji budować dowolną  ilość jachtów S-300 "Petrelek" w ramach działania klubu i na użytek członków klubu.
  • Działalność komercyjna z wykorzystaniem  jachtów zbudowanych na podstawie niniejszej dokumentacji jest możliwa  wyłącznie na podstawie pisemnej zgody konstruktora.
Dokumentacja jachtu S-300 "Petrelek" składa się z następujących części:
  1. Dokumentacja w formacie JPG.  
  2. Instrukcja budowy.
  3. Pliki sterujące ploterem CNC.
  4. Istotne zmiany.  

    Budowniczych proszę o przysyłanie zdjęć ze swoich budów.  Zdjęcia zostaną wykorzystane do uzupełnienia instrukcji budowy o zdjęcia oraz zrobienia strony www będącej fotorelacją z budów. Kolejnym budowniczym będzie łatwiej. Będą mieli do kogo zwrócić sie o pomoc i zobaczyć na zdjęciach jak to się robi.
(~) Wojtek Kasprzak
.   Dokumentacja w formacie .JPG

         Dla wszystkich chcących budować jednego 
S-300 "Petrelka" dla siebie, dokumentacja jest bezpłatna. Każdy może ją wydrukować ze strony www. Jeżeli armator (budowniczy) będzie chciał łódkę zarejestrować, będzie wymagana tzw. licencja. Licencje będę wysyłał budowniczym normalną pocztą, tym którzy przyślą mi zdjęcia z różnych stadiów budowy. Zdjęcia zostaną wykorzystane do zrobienia katalogu oraz opisu budowy ilustrowanego zdjęciami. Następnym budowniczym będzie łatwiej. Będą mieli do kogo zwrócić sie o pomoc i zobaczyć na zdjęciach jak to się robi.
Instrukcja budowy.
    Do czasu  przygotowania instrukcji budowy dedykowanej dla S-300 "Petrelka" proszę korzystać z instrukcji dla S-230 "Perkoz".


Ostatnie istotne zmiany.  

1. 2018-04-15  Pierwsze 10 rysunków na www
2. 2018-04-16  Rysunki do nr 16
3. 2018-10-07  Poprawka na rys. 7,  wymiarowanie pawęży
4. 2018-10-08  Poprawka na rys. 8,  wymiarowanie opętnika.
5. 2018-10-31  Poprawka na rys. 9,  mocowanie skrzynki w dnie i ławce
6. 2018-10-31  Dodano rysunki 16 i 17,  komory wypornościowe i zbiorniki wypornościowe.
7. 2018-11-13  Dodano rysunek 18, podłoga
8. 2019-05-04  Modyfikacja rysunku 8,  zmiany w ławce dla takielunku slup bermudzki.
9. 2019-05-04  Dodano rysunki 30 - 35 zawierające takielunek slup bermudzki.<powrót>     <opis>