Sztrandek dalekiego rejsu
/bardzo mały jacht kilowy/

  1. Opis ogólny.   
  2. Dokumentacja. 

 
Opis ogólny
     Wersja ta powstała na bardzo konkretne i sprecyzowane "zamówienie". Jest przeznaczona dla dwóch osób planujących dalekie rejsy. W stosunku do wersji podstawowej zostały zmienine linie teoretyczne w celu zwiększenia wyporności i dzielności.  Jednym z założeń bylo zapewnienie załodze możliwości "odpoczynku" od stałego przebywania razem. Dlatego dwie oddzielne kabiny, co zaowocowało centralnym kokpitem. Jest też wersja kadłuba z klasycznym kokpitem. Duża wyporność kadłuba wynika z konieczności pomieszczenia zapasów oraz wody.  Takielunek topowy, zdublowany sztag  i achtersztag. Wypornościowy kil z blachy stalowej 2-3 mm o konstrukcji żebrowej.  Na sterze stopnie ułatwiajace wejście z wody. 
    Konstrukcja, podobnie jak w całej sztrandkowej rodzinie oparta jest na łączeniu płatów poszycia na wzdłużnikach. W wielu miejscach można wykorzystać metode "szycia"  drutem miedzianym  i oblaminowania połączeń paskami maty i żywicą epoksydową.   Kadłub oblaminowany z zewnątrz laminatem epoksydowym. 
 
Dane techniczne
Długość kadłuba
Długość linii wodnej
Szerokość kadłuba
Zanurzenie
Wyporność: 
Powierzchnia ożaglowania
                       grot
                       fok  1
                       fok  2
                       genaker Ciężar własny 
Balast 
Ilość koi
Zbiorniki wody
Materiał
WC

495 cm

446 cm
219 cm
125 cm
1450kg

8,95 m kw
6,73 m kw
11,15 m kw

20 mkw
400 kg
450 kg 
2
200 l. 
sklejka + laminat epoksydowy
chemiczne  Dokumentacja.          Dla wszystkich chcących budować jednego Sztrandka DR dla siebie, dokumentacja jest bezpłatna. Każdy może ją wydrukować ze strony www. Do opuszczenia naszych wód terytorialnych jacht musi być zarejestrowany.  Jeżeli armator (budowniczy) będzie chciał Sztrandka DR zarejestrować, będzie wymagana tzw. licencja. Licencje będę wysyłał budowniczym normalną pocztą, tym którzy przyślą mi zdjęcia z różnych stadiów budowy. Zdjęcia zostaną wykorzystane do zrobienia katalogu pływających  Sztrandków DR oraz opisu budowy w zdjęciach. Następnym budowniczym będzie łatwiej. Będą mieli do kogo zwrócić sie o pomoc i zobaczyć na zdjęciach jak to się robi.